- Φροντιστήριο Νετρίνο - Ύδρα είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας -

Λόγω βασικών εργασιών συντήρησης, έχουμε θέσει προσωρινά το δικτυακό τόπο εκτός λειτουργίας. Απολογούμαστε για την ενόχληση και ελπίζουμε πως σύντομα θα είμαστε ξανά κοντά σας.